Kapcsolat

Szójegyzék

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z mind

Egybeszámítás

A törvény szerint egy beszerzés becsült értékének kiszámításakor mindazon beszerzések értékét egybe kell számítani, amelyek (1) beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt kerül sor, és (2) beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá (3) rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Az egybeszámítási kötelezettséget tehát ezen feltételek együttes fennállása alapozza meg, de ezek megítélése esetről esetre gondos mérlegelést tesz szükségessé.
 

Elektronikus árlejtés

A közbeszerzési eljárás részét képező olyan ismétlődő folyamat,amely az ajánlatoknak a 63. § (4) bekezdés szerinti értékelését követően új, az 
ellenszolgáltatás mértékére, és az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti egyes tartalmi elemeire vonatkozó kedvezőbb ajánlat megtételét, és az ajánlatok rangsorolását elektronikus eszköz segítségével, automatizáltan teszi lehetővé

Eljárási rezsim

A beszerzés becsült értéke alapján minden közbeszerzési eljárás besorolható valamelyik úgynevezett eljárási rezsimbe, amelyekre a közbeszerzésekről szóló törvény más és más szabályokat rendel alkalmazni. Az Európai Unióban érvényes közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzések a közösségi rezsimbe tartoznak, a magyar költségvetési törvényben meghatározott nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű beszerzések a nemzeti rezsimbe (2009. április 1. napjától ún. általános egyszerű eljárás) tartoznak.
 

A tender-ertesito.hu nem felelős a linkelt oldalakon megjelenő tartalmakért.