Kapcsolat

Szójegyzék

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z mind

Ajánlattevő

Az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Ez a szereplő lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetőleg amely a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz – ajánlattevőnek minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe is.
 

Alvállalkozó

Az a szervezet (személy), amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt.
 

A tender-ertesito.hu nem felelős a linkelt oldalakon megjelenő tartalmakért.