Adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi tájékoztatás

A jelen adatvédelmi tájékoztatás – az „Általános Adatvédelmi Rendeletben” (GDPR) lévő rendelkezések alapján – arról ad tájékoztatást, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, milyen okokból és milyen (jogi) alapon. A tájékoztatás tartalmazza továbbá, hogy miként tudja jogait gyakorolni a rendelet hatálya alatt és hogyan tud kapcsolatba lépni velünk.
 

Rólunk / Adatkezelő szervezet

Tender-Értesítő Kft.
Cím: Budapest 1134 Dózsa György út 150.
Tel: 06 1 2730472


Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit és kéréseit az adatvedelem@tender-ertesito.hu e-mail címre küldje el.
 

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A regisztráció során Ön által megadott adatokat, valamint a kettős beléptetés (double-opt in), a bejelentkezés, valamint a bejelentkezési területről a hirdetmények megnyitása során az Ön (és/vagy gazdasági társasága) IP címét kezeljük. Kezeljük továbbá az olyan adat, amelyet Ön későbbi üzleti kapcsolatunk megad (pl. mobil telefonszám). NEM gyűjtünk speciális kategóriába tartozó személyes adatot.
 

Milyen célokra gyűjtünk bizonyos adatokat?

A mi szolgáltatásunk egy vállalkozások közötti információs szolgáltatás. A szolgáltatást az elvárt minőségben csak úgy tudjuk teljesíteni, amennyiben fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot – telefonon és e-mailben egyaránt – azzal a céllal, hogy megismerjük milyen hirdetmények és közbeszerzési illetve egyéb beszerzési adatok iránt érdeklődik.
Az IP címeket csak technikai és jogi okok miatt gyűjtjük.
 
Személyes adatai kezelésének jogi alapja
 • Szerződésekhez kapcsolódó szükség: csak akkor tudjuk szolgáltatásunkat biztosítani, ha fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.
 • Jogi kötelezettség: a kettős beléptetés (double opt-in) során megszerzett IP címeket azért gyűjtjük hogy bizonyíthassuk az általános szerződési feltételek és adatvédelmi rendelkezések elfogadását. 
 • Kérésére a különböző közbeszerzési riport minták elkészítésekor és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatás megkezdéséhez illetve a szerződés megkötéséhez használájuk fel adatait. 

Jogos érdekünk

 • Üzleti modellünk védelmében: csak akkor tudunk ingyenes tesztidőszakot biztosítani, ha meggyőződünk arról, hogy ugyanaz a személy vagy társaság nem regisztrál újra és újra az ingyenes tesztidőszakra. Emiatt az adatokat az ingyenes tesztidőszak lejárta után is meg kell őriznünk.
  A tesztidőszak alatt, illetve röviddel az után, felvesszük Önnel a kapcsolatot azzal a céllal, hogy a szolgáltatás megrendelésének lehetőségét illetve annak részleteit megbeszéljük Önnel.
 • A szerződési feltételek teljesítése /méltányos használat: az általunk biztosított közbeszerzési és egyéb beszerzési információk célja, hogy ügyfeleink saját nevükben és saját üzleti szektorukban a beszerzési eljárásokon ajánlatott tegyenek. Az szolgáltatás során megkapott információk és adatok (a közbeszerzési és egyéb beszerzési dokumentációt is beleértve) viszontértékesítése nem megengedett. Technikai eszközöknek (pl. robotoknak) az adatok begyűjtésére történő felhasználása tilos mivel ezek károsan befolyásolhatják a platform teljesítményét.

Önkéntes belegyezés

Önkéntes belegyezésével lehetőséget ad számunkra, hogy e-mailben vagy telefonon megkeressük és olyan hírekről vagy ajánlatokról tájékoztassuk, melyek segítségével szerintünk lehetősége lesz a beszerzési felhívásokon sikeresen részt venni. Lehetőséget ad továbbá arra is hogy szolgáltatásainkra vonatkozó promóciós ajánlatainkkal megkeressük e-mailben vagy telefonon. A közbeszerzési és egyéb beszerzési hirdetményekkel össze nem függő üzeneteket nem küldünk Önnek.

Beleegyezését bármikor visszavonhatja saját fiókjában a beleegyezésére vonatkozó jelölőnégyzet kiválasztásának megszüntetésével, vagy az adatvedelem@tender-ertesito.hu címre küldött visszavonással, vagy a levelinkben található leiratkozás gombra kattintva. 

Kérjük, vegye figyelembe hogy ez nem vonatkozik a szolgáltatás részeként küldött közbeszerzési és egyéb beszerzési e-mail értesítőkre. Amennyiben meg kívánja szűntetni az ingyenes tesztidőszakát vagy előfizetését kérjük írjon az info@tender-ertesito.hu-ra.

 
Az adatok címzettjei / harmadik országokba történő továbbítás
Személyes adatait nem adjuk el és nem adjuk bérbe harmadik felek számára. Csak a mi javunkra eljáró adatkezelőkkel osztunk meg személyes adatokat, vagyis ők olyan szolgáltatásokat teljesítenek, amelyekre szükségünk van saját működésükhöz (a számvitel, a marketing szolgáltatások területén és weboldalunk üzemeltetése során). Mindannyiukkal szerződéses kapcsolatban állunk, amely lefedi az összes olyan adatvédelmi intézkedést, amely személyes adatai biztonságához szükséges.
Személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba. A Google Analytics-el kapcsolatos adatvédelmi szabályzatunkat illetően lásd az alábbi kiegészítő fejezetet.

 
Google Analytics / Sütik


1.           A Társaság jogosult Megrendelő alábbi adatainak a megszerzésére és feldolgozására: név, családi név, iskolai végzettség, lakcím, személyi szám, személyazonossági igazolvány vagy más azonosító okirat száma, állampolgárság, amennyiben természetes személyről van szó. A cég megnevezése, székhely és cégjegyzékszám, ha jogi személyről van szó. A nyilvántartási szám és a vállalkozás helye, ha vállalkozó természetes személyéről van szó. Megrendelő beleegyezése nélkül a Társaság a fenti adatokat csak az alábbi célokra dolgozhatja fel:
a.                  Szerződés megkötése és teljesítése, annak változása vagy befejezése,
b.                  Az elvégzett szolgáltatások kifizetéséhez a számlázás és a követelések nyilvántartásai,
c.                  Megrendelők jegyzékének kidolgozása,
d.                  együttműködés a rendőri testülettel vagy más szervekkel, amelyek a büntetőeljárás területén tevékenykednek illetve más állami hatóságokkal, (az ebben a pontban feltüntetett jogosultság nem érinti a Megrendelő  személyi számát, a személyazonossági igazolványát vagy más azonosító dokumentumát  és az állampolgárságát)
2.           Megrendelő egyetért azzal, hogy a Társaság a Szerződésből adódó jogainak és kötelezettségeinek a gyakorlásával összefüggésben  közölje harmadik féllel az azonosító és egyéb személyes adatait, valamint információit, amelyek különben külön védelmet élveznek.
3.           A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja a megfelelő intézkedéseket az azonosító és egyéb személyes adatok védelmére, valamint az információkat a Megrendelőről a Magyar Köztársaság hatályos jogi előírásaival összhangban és a jelen előírásokkal meghatározott ill. a Megrendelővel egyeztetett vagy megállapodott eseteket kivéve, nem fogja közölni harmadik féllel.
4.           A Társaság az ÁSZF 9. pontja értelmében haladéktalanul megsemmisít minden a Megrendelőről szóló adatot  az alábbi feltételek teljesülése esetén:

Megrendelő összes szerződése befejezésre került, Megrendelő teljesítette az összes kötelezettségét a Társasággal szemben, a Társaság Megrendelő minden ajánlatát teljesítette, és a személyes adatok ismerete nem feltétele a Társaság kötelezettségei teljesítésének, az összes célkitűzés teljesítve lett, amelyeknek az elérése érdekében Megrendelő hozzájárulását adta a személyes adatainak feldolgozásához.
Fentiek nem érintik a Társaság jogosultságát Megrendelő személyes adatainak feldolgozására a postai  és/vagy elektronikus kapcsolattartás céljából.

A Google Analytics céljaira az anonimizáló IP-címkét használjuk, ami azt jelenti, hogy a Google nem kapja meg teljes IP címét. Ez lehetetlenné teszi az Ön azonosítását, vagy a földrajzi alapú részletes tartalomszolgáltatást. Nem veszünk igénybe re-marketinget tehát böngészési előzményei alapján nem fog tőlünk hirdetéseket kapni.

 
Az Ön jogai

Az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:
 • Jog van arra, hogy tájékozódjon, mely személyes adatokat kezeljük / kezeltük Önnel kapcsolatban, mennyi ideig és milyen célra fogjuk őket tárolni
 • Helyesbítési jog
 • Törlési jog, kivéve, ha ezt szerződéses igények, jogi okok vagy jogos érdek (lásd fentebb) korlátozzák
 • Az adatkezelés korlátozásának joga
 • Az adathordozhatóság joga

Ezen túlmenően Ön jogosult arra, hogy az alábbi ellenőrző hatóságnál panaszt tegyen személyes adatai kezelésével kapcsolatban:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

Ha bármilyen további kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:  adatvedelem@tender-ertesito.hu