FELHASZNÁLÓ BELÉPÉS Felhasználónév:  Jelszó: 
Elfelejtette a Jelszavát? Új Felhasználó

Részletek:

  Pécs MJV Egyesített Egészségügyi Intézmények : Tájékoztató az eljárás eredményéről, EUHL  
Közzététel dátuma:21.12.2009
Szerződés típusa:Árubeszerzés
Jelentkezési határidő:-
Dokumentáció beszerzésének határideje :-
Teljesítés helye:Pécs
Ország:HU: Baranya
I.D.:5203666
Kiírás típusa:Tájékoztató az eredményekről, szerződésekről
Összefoglalás: - Automatizált klinikai-kémiai és immunkémiai reagensek Modulár P-800 és Modulár E-170 készülékekre. Mennyiség: 1 150 000 vizsgálat/év - Haemotológiai reagensek ABOTT Cell-Dyn 3700 és Sysmex R-500 készülékekre Mennyiség: 72 000 vizsgálat/év- Haemosztázis reagensek STATO STA Compact automata koagulométeren Mennyiség: 33 500 vizsgálati év- Vizeletanalitikai reagensek Sysmex UF-100 és Macherey Nagel Uryxxon 300 készülékeken Mennyiség: 114 500 vizsgálat/év- HbAlc vizsgálatokhoz tesztek (HPLC módszerrel) Variant II készülékre Mennyiség: 12 500 vizsgálat/év- Széklet vérkimutatáshoz szükséges tesztek Mennyiség: 4 700 vizsgálat/év- Allergológiai reagensek Quantiscan automata készülékre Mennyiség: 20 500 vizsgálat/év- Bakteorológiai vizsgálatokhoz reagensek, táptalajok Mastascan-elite vizelelet automata készülékre Mennyiség: 40 000 vizsgálat/év - Egyéb mikrobiológiai vizsgálati anyagok diagnosztikájához használatos táptalajok, reagensek, műanyag steril eszközök Mennyiség: 50000 vizsgálat/év - A szerződések teljesítése során teljesítendő mennyiség a fent meghatározott mennyiségtől+-30%-os tartományban eltérhet.A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Külső jegyzékszám:24516/2009
CPV kód:33696500-0

   Mit szeretne tenni?
mentés Pdf-ként mentés Pdf-ként mentés Html-ként Mentés Html-ként Nyomtatási kép Nyomtatási kép
 

Teljes szöveg

Hirdetmény
2009 / 152
Pécs MJV Egyesített Egészségügyi Intézmények
;
Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Pécs, Dr. Veress E. u. 2.
Árubeszerzés
Nyílt
Tájékoztató az eljárás eredményéről EUHL
33696500-0
2009/12/21
24516/2009
Önkormányzati fenntartású helyi költségvetési szerv)
Egészségügy
Tájékoztatás az ajánlatkérő használatában álló készülékekhez alkalmazandó különféle laboratóriumi reagansek és az ahhoz szükséges kontrollok, kalibrátorok, rendeszoldatok beszerzése tárgyában lefolytatott eljárás eredményéről.

Tartalom:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
tájékoztató az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Pécs MJV Egyesített Egészségügyi Intézmények
Postai cím: Dr. Veress Endre u. 2.
Város/Község: Pécs
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Címzett: Dr. Kovács Ágnes igazgató főorvos
Telefon: 72/255-833
E-mail: eeipecs@eeipecs.hu
Fax: 72/253-832
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eeipecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x
Egyéb (nevezze meg): Önkormányzati fenntartású helyi költségvetési szerv
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezet
Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb (nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e lea közbeszerzési eljárást?
nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Szállítási szerződés különféle laboratóriumi reagensek és az ahhoz szükséges kontrollok, kalibrátorok, rendszeroldatok beszerzésére.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja
A teljesítés helye Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Pécs, Dr. Veress E. u. 2.
NUTS-kód HU231
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába (lásd a C. mellékletet) tartozik, egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következőket tartalmazza (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4)
A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége - Automatizált klinikai-kémiai és immunkémiai reagensek Modulár P-800 és Modulár E-170 készülékekre. Mennyiség: 1 150 000 vizsgálat/év - Haemotológiai reagensek ABOTT Cell-Dyn 3700 és Sysmex R-500 készülékekre Mennyiség: 72 000 vizsgálat/év- Haemosztázis reagensek STATO STA Compact automata koagulométeren Mennyiség: 33 500 vizsgálati év- Vizeletanalitikai reagensek Sysmex UF-100 és Macherey Nagel Uryxxon 300 készülékeken Mennyiség: 114 500 vizsgálat/év- HbAlc vizsgálatokhoz tesztek (HPLC módszerrel) Variant II készülékre Mennyiség: 12 500 vizsgálat/év- Széklet vérkimutatáshoz szükséges tesztek Mennyiség: 4 700 vizsgálat/év- Allergológiai reagensek Quantiscan automata készülékre Mennyiség: 20 500 vizsgálat/év- Bakteorológiai vizsgálatokhoz reagensek, táptalajok Mastascan-elite vizelelet automata készülékre Mennyiség: 40 000 vizsgálat/év - Egyéb mikrobiológiai vizsgálati anyagok diagnosztikájához használatos táptalajok, reagensek, műanyag steril eszközök Mennyiség: 50000 vizsgálat/év - A szerződések teljesítése során teljesítendő mennyiség a fent meghatározott mennyiségtől+-30%-os tartományban eltérhet.A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696500-0
További tárgyak:
II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalamzásának indoklása: a D. mellékletet kérjük kitölteni
IV.2) bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. ajánlati ár (bruttó forint) 20
2. Fizetési határidő (ajánlati felhívásban meghatározott fizetési határidőnél kedvezőbb) 5
IV.2.2) Sor került-e elektronikus árverésre? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009
/S 55
- 079346
2009/03/20 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: 2009
/S 88
- 127009
2009/05/08 (év/hó/nap)
 
V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerz?dés száma: 0
Megnevezése
V.1)
A szerződéskötés dátuma: (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 9
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerz?dés száma:
Megnevezése
V.1)
A szerződéskötés dátuma: (év/hó/nap)
V.2)
A benyújtott ajánlatok száma :
V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
VAGY: a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát
VAGY a hónapok számát
V.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész): ,
(%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e?
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
VI.2)
További információk (adott esetben) Az eljárás eredménytelen az alábbiak miatt:
- 1., 2., 3., 4. részekben az eljárás a Kbt. 92. § c.) és d.) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel egyrészt arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot, másrészt pedig arra, hogy az ajánlatkérő fenntartója által, a 2009. évi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges operatív intézkedések tárgyában hozott 369/2009 (07.16.) sz. határozatában foglaltak alapján olyan előre nem látható lényeges körülmény állt elő, amely miatt ajánlattevő a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes
- 5., 7., 8., 9. részekben az eljárás a Kbt. 92. § b.) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy ezekben a részekben kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett
- 6. részben az eljárás a Kbt. 92. § a) pontja alapján eredménytelen, figyelemmel arra, hogy erre a részre nem érkezett ajánlat
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: HU-1024 Budapest, Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzésektanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.3.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.3.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.3.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: HU-1024 Budapest, Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1-336-7776
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzésektanacsa.hu
Fax: +36-1-336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/14 (év/hó/nap)

C. MELLÉKLET
A II. SZAKASZBAN (A SZERZŐDÉS TÁRGYA) EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSI KATEGÓRIÁK
Kategória száma1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások: a) Biztosítási szolgáltatások, b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások9
27
Egyéb szolgáltatások8 9
1 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési tevékenységet.
7 A 2004/18/EK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontjában említett, az irányelv IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

D. MELLÉKLET
tájékoztató az eljárás eredményéről
hirdetmény NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS alkalmazásának INDOKLÁSA
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása indokának összhangban kell állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel.
(Jelölje meg a megfelelő rovato(ka)t)
a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
b)
Az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elő, az irányelvben meghatározott feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatás kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt
– műszaki-technikai,
– művészeti vagy
–kizárólagos jogok védelme.
d)
Az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás-megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás / szolgáltatás- megrendelés, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikének
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
i) Kivételesen kedvező feltételekkel történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
–csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében
j)
A nyílt vagy meghívásos eljárás, vagy versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, akik megfeleltek az alkalmassági követelményeknek.

  a lap elejére